Svetainėje „ManoSeimas.lt“ galite greitai ir paprastai sužinoti, kaip šios kadencijos Seimo nariai viešina savo darbotvarkes, su kokiomis interesų grupėmis susitinka, lyginti parlamentarų aktyvumą bei frakcijų susitikimų skaičiaus kaitą skirtingų sesijų metu.

„ManoSeimas.lt“ skelbiama informacija apie XII Seimo kadencijos parlamentarų deklaruotus susitikimus su interesų grupėmis ir registruotais lobistais nuo 2017 m. kovo mėn. 10 d. iki  2020 m. rugpjūčio mėn. 16 d.

Visi Seimo narių susitikimai (posėdžiai, vidiniai susitikimai, renginiai ir pan.) skelbiami ir reguliariai atnaujinami remiantis lrs.lt atvirais duomenimis. Susitikimų skaičius su interesų grupių atstovais (verslininkais, NVO atstovais, registruotais lobistais, profsąjungomis) nurodytas peržiūrint susitikimus, paskelbtus viešose Seimo narių darbotvarkėse, asmeninėse svetainėse ir svetainėje www.manosusitikimai.lt.

Naudojamos sąvokos

Interesų grupė - tai gyventojų grupė ir/ arba juridiniai asmenys, kurie siekia daryti įtaką priimant politinius ir/ arba administracinius sprendimus.

Susitikimas su interesų grupe - susitikimas, kurio metu galimai buvo siekiama dalyvauti priimant sprendimus.

Kadangi darbotvarkėse Seimo nariai vis dar retai aiškiai nurodo susitikimo tikslą, TILS darė prielaidą, kad susitikimai su interesų grupėmis yra susitikimai su verslininkais, lobistais, verslo įmonėmis, verslo asociacijomis, religinių bendruomenių atstovais, nevyriausybinėmis ir profesinėmis organizacijomis, asociacijomis (įskaitant paramos ir labdaros fondus), akademikais ir pan.

Susitikimais su interesų grupėmis nelaikomi tokie susitikimai, kaip, pavyzdžiui:

  • su valstybės tarnautojais, diplomatais, užsienio delegacijų svečiais bei kitais politikais;
  • su rinkėjais arba kai politikai dalyvauja renginiuose, parodų atidarymuose, knygų pristatymuose, konferencijose ir pan.;
  • pernelyg plačiai ir abstrakčiai įvardinti susitikimai, kai, pavyzdžiui, nurodomas tik asmens vardas arba tik sritis, kurioje veikia interesų grupė („susitikimas su antstoliais, sportininkais“ ir pan.);
  • susitikimai, viešinti asmeninėse socialinių tinklų paskyrose.

Duomenų analizė

Šioje svetainėje skelbiama informacija analizuojama „Transparency International” Lietuvos skyriaus (TILS) ir pateikiama atskirose apžvalgose apie kiekvienos Seimo sesijos metu deklaruotus susitikimus. Šiuo metu atliktos septynios tokios apžvalgos. Kviečiame susipažinti su trumpa duomenų analize:

TILS rekomendacijos parlamentarams

  • Susitikimus viešinti savo darbotvarkėse lrs.lt puslapyje arba pateikiant nuorodas į asmenines svetaines;
  • Viešinti visus sutikimus su (1) interesų grupėmis (asociacijomis, konfederacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, paramos ir labdaros fondais ir kt.), (2) registruotais lobistais ir (3) susitikimus, kurių metu gaunami pasiūlymai, susiję su norminių teisės aktų priėmimu, pakeitimu ar panaikinimu.
  • Darbotvarkėse nurodyti, su kokios organizacijos atstovais, kur ir kada  susitinkama, kokios jų pareigos,koks susitikimo tikslas ar tema bei aiškiai įvardinti, kokie klausimai aptariami susitikimo metu.

Pastebėjote klaidą ar neatitikimą?

Ši svetainė – tai pirminė (beta) puslapio versija, todėl apie pastebėtas klaidas prašome pranešti mums el. paštu info@transparency.lt

Iniciatyva finansuojama iš Europos Sąjungos vidaus saugumo fondo – policijos.

Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali prisiimti atsakomybės už pasekmes, galinčias atsirasti dėl šios informacijos naudojimo kitais tikslais ar kituose kontekstuose.

Puslapio dizainą kūrė ir įgyvendino:
Chiara Girardelli