Stebėk, kaip balsuoja Seimas

Naujausi balsavimai

Search Results

 • Loading...
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m.gruodžio 4 d. nutarimo Nr. XII-38 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2394)
  17:03
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. XII-19 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos sudarymo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2393)
  16:58
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. XII-19 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos sudarymo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2393)
  16:56
 • Vietos savivaldos įstatymo Nr. I- 533 31 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1712)
  16:50
 • Vietos savivaldos įstatymo Nr. I- 533 31 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1712)
  16:48
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos 2013 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2363(2))
  16:35
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2340(2))
  16:33
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2340(2))
  16:31
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2013 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1702(2))
  16:25
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Garantinio fondo 2013 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2364(2))
  16:22
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2013 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2362(2))
  16:18
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Privatizavimo fondo 2013 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2361(2))
  16:16
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Privatizavimo fondo 2013 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2361(2))
  16:12
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2359(2))
  16:08
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2359(2))
  16:05
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2359(2))
  16:03
 • Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2032)
  15:45
 • Pagalbinio apvaisinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2502(3))
  15:28
 • Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 38 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1824)
  12:54
 • Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 38 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1824)
  12:51
 • Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-951)
  12:16
 • Lietuvos kultūros tarybos įstatymo Nr. XI-2281 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2396)
  11:34
 • Lietuvos kultūros tarybos įstatymo Nr. XI-2281 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2396)
  11:33
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XII-1100 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2531)
  11:22
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XII-1100 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2531)
  11:21
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XII-1100 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2533)
  11:10
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 47 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1633(2))
  11:03
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(5))
  10:52
 • Žemės įstatymo Nr. I-446 42 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1858(2))
  10:38
 • Žemės įstatymo Nr. I-446 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-448(3))
  10:37
 • Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 25 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-484(3))
  10:35
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 1, 2, 9, 11, 15 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16 straipsniu ir priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2090(2))
  10:33
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 2, 8, 8(1), 10, 12, 13, 14, 16, 21, 21(1), 22, 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10(1), 10(2), 10(3), 10(4) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1830(2))
  10:31
 • Tabako kontrolės įstatymo 22 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3676(2))
  10:28
 • Švietimo įstatymo Nr. I-1489 22 ir 67 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2356)
  16:33
 • Baudžiamojo proceso kodekso 154, 155, 173 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1974)
  16:22
 • Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 2, 17 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo VII skyriumi ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2484)
  16:03
 • Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo Nr. I-1494 7, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2488)
  15:53
 • Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo Nr. I-1494 7, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2488)
  15:52
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 60, 61, 63, 64, 69, 71, 189(5) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2101)
  13:33
 • Valstybės tarnybos įstatymo 10, 11, 13 ir 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1191)
  13:26
 • Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 2, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 19 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1972)
  13:17
 • Seimo REZOLIUCIJOS �Dėl sporto politikos´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2505)
  13:15
 • Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 3 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2486)
  12:49
 • Seimo NUTARIMO �Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms, Europos Sąjungos kovinei grupei priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių dalyvavimo Šiaurės Atlanto Tarybos arba Europos Sąjungos Tarybos patvirtintose tarptautinėse operacijose´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2477)
  12:44
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Dianos Korsakaitės atleidimo iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkės ir narės pareigų´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2490)
  12:06
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Sauliaus Katuokos skyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariu´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2425(2))
  11:56
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Sauliaus Katuokos skyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariu´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2425(2))
  11:55
 • Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1981)
  11:51
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. XI-2070 �Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2504)
  11:35
 • Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 7 straipsnio ir 3 priedėlio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3773)
  11:32
 • Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2397(2))
  11:29
 • Seimo NUTARIMO �Dėl 2014 metų Laisvės premijos paskyrimo Adamui Michnikui´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2521)
  11:25
 • Tabako kontrolės įstatymo 22 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3676(2))
  11:15
 • Tabako kontrolės įstatymo 22 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3676(2))
  11:14
 • Tabako kontrolės įstatymo 22 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3676(2))
  11:13
 • Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-945)
  11:04
 • Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-944)
  10:58
 • Alkoholio kontrolės įstatymo 18 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-934)
  10:53
 • Alkoholio kontrolės įstatymo Nr.I-857 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1582(2))
  10:49
 • Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-1367 63, 64 ir 65 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1492(2))
  10:44
 • Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15(1), 17, 29, 39 ir 45 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1491(2))
  10:38
 • Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15(1), 17, 29, 39 ir 45 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1491(2))
  10:27
 • Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 9, 15, 17, 21, 26, 27, 33, 35, 39 straipsnių ir V skyriaus pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1490)
  10:18
 • Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo Nr. I-954 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1918(2))
  10:14
 • Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2015 metais, ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2165(3))
  10:11
 • Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2015 metais, ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2165(3))
  10:10
 • Darbo kodekso įstatymo 187 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2334)
  17:22
 • Darbo kodekso 187 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1642)
  17:10
 • Valstybinės kalbos konstitucinio ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-558)
  16:43
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 189(6), 221, 241(1), 241(2), 259(1) straipsnių pakeitimo ir 189(10) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2409)
  16:19
 • Baudžiamojo kodekso papildymo 39(2) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2061)
  16:10
 • Baudžiamojo kodekso 27, 38, 39, 55, 56, 60, 62, 75, 178, 179, 182, 183, 184 ir 187 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2448)
  15:54
 • Poligrafo naudojimo įstatymo Nr. VIII-1906 2, 4, 5, 7, 8 ir 11 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2429)
  15:38
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(5))
  15:19
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(5))
  15:05
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(5))
  15:04
 • Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2468)
  13:01
 • Valstybės apdovanojimų įstatymo 14 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1029)
  12:54
 • ĮSTATYMO �Dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama 2004 m. lapkričio 22 d. Briuselyje pasirašyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos, ir Papildomo protokolo ratifikavimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2378)
  12:52
 • Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIIP-2389)
  12:38
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. XII-38 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2497)
  12:25
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(5))
  12:23
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(5))
  12:22
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(5))
  12:21
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(5))
  12:18
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(5))
  12:17
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(5))
  12:16
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(5))
  12:10
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(5))
  12:06
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(5))
  12:00
 • Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 7 ir 24 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2110)
  11:41
 • Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2, 7, 21, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo 20(1), 41(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2453)
  11:16
 • Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2, 7, 21, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo 20(1), 41(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2453)
  11:14
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. IX-912 �Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2332(2))
  10:56
 • Priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 2, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo VI skyriumi ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4671(3))
  10:52
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1487(2))
  10:40
 • Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1428(2))
  10:33
 • Atliekų tvarkymo įstatymo 2, 30, 30(2), 33, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 35(1), 35(2), 35(3), 35(4) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1427)
  10:30
 • Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 39 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1674(2))
  10:27

Įsidėkite valdiklį į savo svetainę!

Pasirinkite norimą balsavimą

Nustatykite valdiklio išvaizdą

Įterpkite sugeneruotą kodą į savo tinklalapį

Tinklaraštininkams / Žurnalistams

Testas

Atlik testą, sudarytą iš svarbiausių 2008-2012 m. Seime vykusių balsavimų, ir sužinok, kurie Seimo nariai ir partijos balsavo taip, kaip balsuotum tu.

Pradėti testą