Stebėk, kaip balsuoja Seimas

Naujausi balsavimai

Search Results

 • Loading...
 • Civilinio kodekso 1.74, 1.105 ir 6.871 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-248(2))
  10:28
 • Civilinio kodekso 1.74, 1.105 ir 6.871 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-248(2))
  10:17
 • Civilinio kodekso 1.74, 1.105 ir 6.871 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-248(2))
  10:12
 • Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-802 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1971)
  16:16
 • Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 3, 14, 17, 18, 26 straipsnių, II skyriaus, III skyriaus pavadinimo, III skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimo, Įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1), 16(2), 17(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2094)
  16:01
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. XII-197 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos sudarymo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2263)
  15:49
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. XII-197 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos sudarymo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2263)
  15:48
 • Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 11, 14, 26, 27, 29, 30, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 29(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2037)
  15:40
 • Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1975)
  12:52
 • Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1975)
  12:51
 • Statybos įstatymo Nr. I-1240 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54(1) straipsnių ir 1 priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2234)
  12:29
 • Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 27 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2176)
  12:26
 • Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1940)
  12:14
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2204)
  11:59
 • Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 34 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2200)
  11:37
 • Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-3151(3))
  11:25
 • Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 42, 43 ir 52 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-827(2))
  11:07
 • Baudžiamojo proceso kodekso 55 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-307(2))
  11:05
 • Baudžiamojo proceso kodekso 55 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-307(2))
  11:02
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-418 28 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1468(2))
  10:53
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-418 28 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1468(2))
  10:48
 • Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 10, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-677(4))
  10:26
 • Seimo STATUTO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 16 ir 16(1) straipsnių pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1637(2))
  10:21
 • Seimo STATUTO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 16 ir 16(1) straipsnių pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1637(2))
  10:18
 • Seimo STATUTO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 16 ir 16(1) straipsnių pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1637(2))
  10:18
 • Seimo STATUTO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 16 ir 16(1) straipsnių pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1637(2))
  10:16
 • Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 2, 8, 9, 10, 12, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2121)
  13:56
 • Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2123)
  12:56
 • Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 55 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2142)
  12:51
 • Akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 54, 55 ir 59 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2139)
  12:40
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9, 13(1), 17 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2130)
  12:30
 • Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 15, 20, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2117)
  12:17
 • Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2115)
  12:08
 • Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 67 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2111)
  11:24
 • Metropoliteno koncesijos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4842GR)
  11:04
 • Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 36 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1667GR)
  10:45
 • Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 8, 11, 27, 51, 55 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju(2) skirsniu ir 52(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1312GR)
  10:31
 • Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIIP-1795(2))
  10:18
 • Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 sraipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-523 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1771(2))
  10:04
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavadavimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2174)
  11:32
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Seimo V (rudens) sesijos darbų programos´ PROJEKTAS+ programa (Nr. XIIP-2173)
  11:26
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. XI-1583 �Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimo ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1888(2))
  14:32
 • Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-848(3))
  14:30
 • Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-848(3))
  14:28
 • Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-848(3))
  14:27
 • Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-767(3))
  14:22
 • Kelių įstatymo Nr. I-891 2 ir 11 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1348(2))
  14:20
 • Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3440(2))
  14:19
 • Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-696 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1831(2))
  14:18
 • Baudžiamojo proceso kodekso 9, 185, 186, 275, 276, 283 straipsnių ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-552(2))
  14:16
 • Žemės ūkio bendrovių įstatymo Nr. I-1222 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1948(2))
  14:14
 • Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1947(2))
  14:13
 • Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 3, 7, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1946(2))
  14:12
 • Ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1945(2))
  14:10
 • Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1944(2))
  14:09
 • Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1943(2))
  14:08
 • Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1942(2))
  14:07
 • Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 73 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1941(2))
  14:05
 • Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 37 ir 39 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3807(2))
  14:04
 • Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3806(2))
  14:02
 • Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 35 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3805(2))
  14:00
 • Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3804(2))
  13:58
 • Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 37 ir 40 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3803(2))
  13:56
 • Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3802(2))
  13:54
 • Civilinio proceso kodekso 580 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3801(2))
  13:52
 • Civilinio kodekso 2.46, 2.66, 2.70, 2.75, 2.106, 2.108, 2.110 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3800(2))
  13:51
 • Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 sraipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-523 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1771(2))
  13:44
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XII-108 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2023)
  13:43
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XII-107 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2022)
  13:41
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XII-99 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2021)
  13:40
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XII-104 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2020)
  13:38
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. XII-39 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2019(2))
  13:37
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. XII-38 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2018)
  13:35
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XII-15 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2024(2))
  13:33
 • Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 sraipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-523 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1771(2))
  12:58
 • Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 sraipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-523 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1771(2))
  12:55
 • Alkoholio kontrolės įstatymo 5 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-298(3))
  12:49
 • Alkoholio kontrolės įstatymo 5 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-298(3))
  12:45
 • Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-1189 pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1849(2))
  12:39
 • Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIIP-1848(2))
  12:38
 • Tautinių mažumų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1648(3))
  12:25
 • Tautinių mažumų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1648(3))
  12:19
 • Tautinių mažumų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1648(3))
  12:15
 • Tautinių mažumų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1648(3))
  12:10
 • Tautinių mažumų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1648(3))
  12:06
 • Tautinių mažumų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1648(3))
  12:04
 • Tautinių mažumų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1648(3))
  11:56
 • Tautinių mažumų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1648(3))
  11:50
 • Tautinių mažumų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1648(3))
  11:49
 • Tautinių mažumų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1648(3))
  11:46
 • Tautinių mažumų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1648(3))
  11:41
 • Tautinių mažumų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1648(3))
  11:34
 • Centrinės kredito unijos įstatymo Nr. VIII-1682 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1416(2))
  11:26
 • Bankų įstatymo Nr. IX-2085 85 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1415(2))
  11:25
 • Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 71 ir 88(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1414(2))
  11:24
 • Civilinio proceso kodekso 145 ir 267(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1413(2))
  11:23
 • Civilinio kodekso 6.116 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1412(2))
  11:22
 • Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 2, 6, 10, 12, 12(1), 14, 15, 20, 21 ir 25 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1411(2))
  11:21
 • Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 47, 52, 53, 58, 61, 62, 64, 65, 70, 74 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 25(1), 39(1), 48(1), 64(1), 65(1) straipsniais ir 8 ir 11 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1410(2))
  11:19
 • Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 47, 52, 53, 58, 61, 62, 64, 65, 70, 74 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 25(1), 39(1), 48(1), 64(1), 65(1) straipsniais ir 8 ir 11 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1410(2))
  11:18

Įsidėkite valdiklį į savo svetainę!

Pasirinkite norimą balsavimą

Nustatykite valdiklio išvaizdą

Įterpkite sugeneruotą kodą į savo tinklalapį

Tinklaraštininkams / Žurnalistams

Testas

Atlik testą, sudarytą iš svarbiausių 2008-2012 m. Seime vykusių balsavimų, ir sužinok, kurie Seimo nariai ir partijos balsavo taip, kaip balsuotum tu.

Pradėti testą