Stebėk, kaip balsuoja Seimas

Naujausi balsavimai

Search Results

 • Loading...
 • Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2422)
  16:55
 • Seimo STATUTO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 50, 138 ir 149 straipsnių pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2557)
  16:51
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XII-1556 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2974)
  16:44
 • Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1156(2))
  16:41
 • Seimo STATUTO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 122, 134, 136, 151, 152 ir 155 straipsnių pakeitimo ir papildymo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2962)
  16:33
 • Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2968)
  16:23
 • Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2968)
  16:22
 • Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-1380 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2955)
  15:59
 • Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-1380 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2955)
  15:58
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 38 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2455)
  15:44
 • Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2957)
  15:26
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XII-1556 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2969)
  15:02
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XII-1556 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2970)
  12:59
 • Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11, 12 ir 22 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2961)
  12:55
 • Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS(nauja redakcija) (Nr. XIIP-2931)
  12:42
 • Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS(nauja redakcija) (Nr. XIIP-2931)
  12:40
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2871)
  11:58
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m.gruodžio 18 d. nutarimo Nr. XII-63 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos komisijos sudarymo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2987)
  11:31
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m.gruodžio 4 d. nutarimo Nr. XII-34 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos sudarymo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2985)
  11:28
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. XII-35 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos sudarymo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2984)
  11:26
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos sudarymo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2986)
  11:23
 • Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1693(2))
  11:17
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1585)
  11:03
 • ĮSTATYMO �Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo ratifikavimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2693(2))
  10:46
 • ĮSTATYMO �Dėl Pasaulio turizmo organizacijos įstatų pakeitimų ir Konvencijos dėl specializuotųjų agentūrų privilegijų ir imunitetų priedo ratifikavimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2673(2))
  10:43
 • Jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2699(2))
  10:40
 • Akcizų įstatymo Nr. IX-569 2, 9, 10, 19, 41 straipsnių ir 2, 3 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2568(2))
  10:39
 • Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 51 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2666(2))
  10:37
 • Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2665(2))
  10:36
 • Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 8, 9 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2664(2))
  10:34
 • Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 11 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2663(2))
  10:33
 • Baudžiamojo proceso kodekso 409 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1652(2))
  10:32
 • Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1651(2))
  10:30
 • Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2728(2))
  10:27
 • SEIMO NUTARIMO �Dėl 2016 metų paskelbimo Vietos bendruomenių metais´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2543(2))
  10:23
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 213(3) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2773(2))
  10:20
 • Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 67 ir 69 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1448(3))
  10:19
 • Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 77 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1447(3))
  10:17
 • Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1446(3))
  10:16
 • Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2 ir 25 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1444(3))
  10:15
 • Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 13, 18, 20, 28, 29, 31, 35, 38, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65(1), 67, 68, 72 ir 77(2) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1445(3))
  10:12
 • Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 13, 18, 20, 28, 29, 31, 35, 38, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65(1), 67, 68, 72 ir 77(2) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1445(3))
  10:08
 • Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo Nr. IX-895 pavadinimo ir 2 bei 5(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2929)
  16:15
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 276 ir 286 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2922)
  16:01
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisijos sudarymo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2973)
  15:20
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. XII-197 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos sudarymo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2965(2))
  15:17
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. XII-12 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2971)
  15:15
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. XII-11 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2972)
  15:12
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos sudarymo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2941(3))
  15:09
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos sudarymo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2941(3))
  15:03
 • Vyriausybės įstatymo ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 14(1) straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1155)
  12:53
 • Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIIP-2914)
  12:44
 • Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2746)
  12:30
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XII-1556 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2940)
  12:10
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 183, 260(2) ir 187(2) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-904(2))
  12:09
 • SEIMO NUTARIMO �Dėl 2016 metų paskelbimo Vietos bendruomenių metais´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2543)
  11:56
 • SEIMO NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. XII-24 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos sudarymo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2967)
  11:46
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. XII-23 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos sudarymo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2966)
  11:45
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. XII-36 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos sudarymo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2964(2))
  11:40
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos sudarymo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2941(2))
  11:37
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 13, 37(2), 158(2), 173(12), 185(4), 214(2), 225, 241(1), 259(1), 320 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 185(6) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2095(2))
  11:33
 • Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2789(3))
  11:21
 • Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2789(3))
  11:19
 • Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2350(2))
  11:14
 • Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2350(2))
  11:11
 • Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2350(2))
  11:09
 • Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 24 ir 26 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2780(2))
  10:56
 • Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 18, 20, 70 straipsnių pakeitimo ir 21 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2677(2))
  10:35
 • Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 papildymo 38(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-49(3))
  10:25
 • Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr VIII-729 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2489(2))
  10:16
 • Įstatymo �Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31)´ Nr. I-576 2 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1760(2))
  10:13
 • Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIIP-2877)
  15:23
 • Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 1, 43 ir 47 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 57(1) straipsniu ir priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2900)
  15:17
 • Seimo NUTARIMO "Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Lietuvos naujajai apaštalų bažnyčiai" PROJEKTAS (Nr. XIP-2412)
  13:00
 • Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 papildymo 34 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2727)
  12:55
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo´ PROJEKTAS +strategija (Nr. XIIP-2686(2))
  12:50
 • Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 8(1), 10(1), 10(2), 10(3) straipsniais ir antruoju(1) skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2843)
  12:44
 • Akcizų įstatymo Nr. IX-569 37 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2732)
  12:29
 • Akcizų įstatymo Nr. IX-569 37 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2732)
  12:28
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. XII-12 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2944(2))
  12:06
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. XII-11 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2945)
  12:02
 • Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr.VIII-2043 29 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2244(2))
  11:57
 • Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr.VIII-2043 29 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2244(2))
  11:50
 • Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 13, 18, 20, 28, 29, 31, 35, 38, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65(1), 67, 68, 72 ir 77(2) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1445(3))
  11:36
 • Geležinkelių transporto kodekso papildymo 33(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2899(2))
  11:27
 • Geležinkelių transporto kodekso 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 29, 33 straipsnių, priedo pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 4(1), 25(1), 33(1) straipsniais ir 8, 27 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XI-1595 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2898(2))
  11:25
 • Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13 ir 15 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-467(2))
  11:22
 • Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13 ir 15 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-467(2))
  11:20
 • Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13 ir 15 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-467(2))
  11:17
 • Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1202(3))
  11:15
 • Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1916(4))
  11:14
 • Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1916(4))
  11:13
 • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2329(3))
  11:07
 • Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 12(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2739(2))
  11:03
 • Darbo kodekso 98 ir 98(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2738(2))
  11:01
 • Privačios detektyvinės veiklos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4305(3))
  11:00
 • Švietimo įstatymo Nr. I-1489 22 ir 67 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2356(2))
  10:51
 • Švietimo įstatymo Nr. I-1489 53, 56 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 56(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2281(2))
  10:50
 • Audito įstatymo Nr. VIII-1227 13, 14, 22, 34, 37, 38, 39 ir 44 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2619(2))
  10:46
 • Įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" Nr. IX-2206 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-825(2))
  10:45

Įsidėkite valdiklį į savo svetainę!

Pasirinkite norimą balsavimą

Nustatykite valdiklio išvaizdą

Įterpkite sugeneruotą kodą į savo tinklalapį

Tinklaraštininkams / Žurnalistams

Testas

Atlik testą, sudarytą iš svarbiausių 2008-2012 m. Seime vykusių balsavimų, ir sužinok, kurie Seimo nariai ir partijos balsavo taip, kaip balsuotum tu.

Pradėti testą