Stebėk, kaip balsuoja Seimas

Naujausi balsavimai

Search Results

 • Loading...
 • Kovinių ginklų naudojimo krašto apsaugos sistemoje statuto patvirtinimo įstatymo Nr. VIII-1621 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIIP-2368)
  17:33
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XII-1100 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2403)
  17:18
 • Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 31 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1857(2))
  17:12
 • Kainų įstatymo Nr. I-413 pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1791(2))
  17:03
 • Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 preambulės ir 2, 3, 5, 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-875(4))
  16:52
 • Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 2, 4, 6, 9 ir 23 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1764(2))
  16:47
 • Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 10 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1851(2))
  15:56
 • Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 10 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1851(2))
  15:55
 • Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 10 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1851(2))
  15:54
 • Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 10 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1851(2))
  15:53
 • Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 10 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1851(2))
  15:51
 • Karo padėties įstatymo Nr. VIII-1721 2 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2175(2))
  15:46
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Jono Mileriaus atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio pareigų´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2405)
  15:35
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Jono Mileriaus atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio pareigų´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2405)
  15:23
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Jono Mileriaus atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio pareigų´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2405)
  15:18
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo Gintaro Kryževičiaus atleidimo iš šio teismo pirmininko pareigų´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2399)
  13:52
 • Kultūros rėmimo fondo įstatymo Nr. X-1260 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1634(2))
  13:43
 • Kultūros rėmimo fondo įstatymo Nr. X-1260 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1634(2))
  13:42
 • Kultūros rėmimo fondo įstatymo Nr. X-1260 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1634(2))
  13:40
 • ĮSTATYMO �Dėl Konvencijos dėl Europos ryšių biuro (ECO) įsteigimo ratifikavimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2042(2))
  13:29
 • ĮSTATYMO �Dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo liudytojų apsaugos srityje ratifikavimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1781(2))
  13:27
 • Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 6, 14 ir 19 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2303(2))
  13:25
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(4))
  13:22
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-418 28 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1468(3))
  13:20
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-418 28 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1468(3))
  13:17
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-418 28 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1468(3))
  13:16
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-418 28 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1468(3))
  13:13
 • Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 1, 2, 3 ir 7 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2275(2))
  13:04
 • Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2274(2))
  13:03
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Jono Mileriaus atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio pareigų´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2405)
  13:02
 • 2015 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2387)
  12:59
 • 2015 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2387)
  12:58
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2015 metų rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2386)
  12:30
 • Akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2382)
  11:56
 • Akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2382)
  11:53
 • 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2381)
  11:24
 • Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2274(2))
  16:02
 • Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2274(2))
  16:01
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(4))
  15:32
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(4))
  15:30
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 3, 31, 41, 43, 46, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1243(4))
  15:22
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-418 28 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1468(3))
  15:14
 • Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2313(2))
  15:12
 • Koncesijų įstatymo Nr. I-1510 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2312(2))
  15:11
 • Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 7, 13 ir 15(2) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2311(2))
  15:09
 • Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 26 ir 74 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2315(2))
  15:09
 • Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2327(2))
  15:07
 • Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 7, 13 ir 15(2) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2311(2))
  15:05
 • Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 26 ir 74 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2315(2))
  15:03
 • Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1787)
  12:12
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Romo Valentukevičiaus skyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariu´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2358(2))
  12:08
 • Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo Nr. IX-895 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2224(2))
  11:17
 • Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2223(2))
  11:16
 • Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2222(2))
  11:15
 • Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2221(2))
  11:13
 • Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2220(2))
  11:12
 • Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2219(2))
  11:11
 • Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 10, 11, 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2218(2))
  11:10
 • Notariato įstatymo Nr. I-2882 6(2) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2217(2))
  11:09
 • Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo Nr. X-1409 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2216(2))
  11:08
 • Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo Nr. IX-352 6 straipsnio ir 1, 2, 3, 4 ir 6 priedėlių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2215(2))
  11:07
 • Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2214(2))
  11:06
 • Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymoNr. XI-1470 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2213(2))
  11:02
 • Antstolių įstatymo Nr. IX-876 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2212(2))
  11:00
 • Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2211(2))
  10:59
 • Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII 1029 39, 59, 71, 77 ir 84 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2210(2))
  10:56
 • Civilinio proceso kodekso 49, 80, 182 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 261(1) straipsniu bei XXIV(1) skyriumi įstatymo Nr. XII-771 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2209(2))
  10:55
 • Civilinio proceso kodekso pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2208(2))
  10:53
 • Civilinio kodekso 1.73, 2.109, 3.9, 3.244, 6.228(9), 6.299, 6.469, 6.831, 6.843 ir 6.871 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2207(2))
  10:50
 • Baudžiamojo proceso kodekso 365(1) ir 365(3) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2206(2))
  10:48
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 257(1), 260, 272, 288, 292, 294, 299, 302, 302(5), 302(8), 306, 308, 309, 312, 313, 314 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 257(2) straipsniu įstatymo Nr. XII-601 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2205(2))
  10:47
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2204(2))
  10:45
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 163(15) straipsniu ir 222, 225, 239 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1734(4))
  10:37
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123, 124, 124(1), 126, 131, 134, 145, 232(1), 237 ir 281 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1680(2))
  10:35
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123, 124, 124(1), 126, 131, 134, 145, 232(1), 237 ir 281 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1680(2))
  10:28
 • Asmens ir turto saugos įstatymo Nr. IX-2327 2, 6, 7, 8, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1571(2))
  10:16
 • Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1812(4))
  10:13
 • Asmens tapatybės kortelės įstatymo Nr. IX-577 3, 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2077)
  17:02
 • Seimo REZOLIUCIJOS �Dėl OAO �GAZPROM´ sumokėtos permokos už gamtines dujas grąžinimo vartotojams´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2333(2))
  16:44
 • Seimo REZOLIUCIJOS �Dėl OAO �GAZPROM´ sumokėtos permokos už gamtines dujas grąžinimo vartotojams´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2333(2))
  16:42
 • Alkoholio kontrolės įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3675)
  15:56
 • Alkoholio kontrolės įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3675)
  15:55
 • Alkoholio kontrolės įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3675)
  15:52
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. XI-2070 �Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo´ 2 straipsnio pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2367(2))
  15:46
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. IX-912 �Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2332)
  13:49
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos 2013 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2363)
  13:46
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Privatizavimo fondo 2013 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2361)
  12:54
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2359)
  12:29
 • Civilinio kodekso 3.252 ir 3.253 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2328)
  11:43
 • Civilinio kodekso 3.252 ir 3.253 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2328)
  11:42
 • Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 12 ir 64 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1482(2))
  11:15
 • Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 12 ir 64 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1482(2))
  11:12
 • Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 12 ir 64 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1482(2))
  11:11
 • Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 39 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1674(2))
  11:04
 • Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1919(2))
  10:59
 • Įmonių bankroto įstatymo 4, 10, 11, 11(4), 11(5), 11(6), 11(7), 13, 13(1), 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XII-208 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2280(3))
  10:56
 • Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2240(2))
  10:46
 • Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2240(2))
  10:43
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų, esančių Jonavos rajono savivaldybės Ruklos seniūnijoje ir Švenčionių rajono savivaldybės Pabradės seniūnijoje, išplėtimo projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2246(2))
  10:26
 • ĮSTATYMO �Dėl 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra 2002 m. protokolo ratifikavimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2091(2))
  10:22

Įsidėkite valdiklį į savo svetainę!

Pasirinkite norimą balsavimą

Nustatykite valdiklio išvaizdą

Įterpkite sugeneruotą kodą į savo tinklalapį

Tinklaraštininkams / Žurnalistams

Testas

Atlik testą, sudarytą iš svarbiausių 2008-2012 m. Seime vykusių balsavimų, ir sužinok, kurie Seimo nariai ir partijos balsavo taip, kaip balsuotum tu.

Pradėti testą