Stebėk, kaip balsuoja Seimas

Naujausi balsavimai

Search Results

 • Loading...
 • Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2350)
  14:49
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Antaną Ručį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jų laisvę sudarymo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2674)
  14:06
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Antaną Ručį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jų laisvę sudarymo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2674)
  14:05
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Antaną Ručį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jų laisvę sudarymo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2674)
  14:04
 • Farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 ir 59 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59(2) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2621)
  12:53
 • Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VII-729 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2631(2))
  12:40
 • Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2454(2))
  12:36
 • Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2454(2))
  12:35
 • Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2 ir 67 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1893(2))
  12:33
 • Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2 ir 67 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1893(2))
  12:32
 • Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6 ir 15 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1758(2))
  12:28
 • Garantinio fondo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-2079 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2564(2))
  12:26
 • Garantinio fondo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-2079 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2564(2))
  12:25
 • Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 20, 23, 33 ir 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2572(2))
  12:22
 • Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 20, 23, 33 ir 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2572(2))
  12:21
 • Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 7 ir 35 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2034(2))
  12:12
 • Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 7 ir 35 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2034(2))
  12:11
 • Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 pavadinimo, 1, 2, 3, 14, 17, 18, 26 straipsnių, II skyriaus, III, IV skyrių, III skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimų, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1), 16(2), 17(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2094(2))
  12:03
 • Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1784(3))
  11:55
 • Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1784(3))
  11:43
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 163(2), 224, 225, 259(1) ir 320 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2039(2))
  11:38
 • Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2038(2))
  11:35
 • Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 11, 14, 26, 27, 29, 30, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 29(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2037(2))
  11:32
 • Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1234 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2659(2))
  11:25
 • Seimo STATUTO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 papildymo 80(2) straipsniu´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2291(2))
  11:23
 • ĮSTATYMO �Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1817(2))
  11:11
 • Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 papildymo 17(1) straipsniu ir 31 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2534(3))
  11:07
 • Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 papildymo 17(1) straipsniu ir 31 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2534(3))
  11:05
 • Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 papildymo 17(1) straipsniu ir 31 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2534(3))
  11:04
 • Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 papildymo 17(1) straipsniu ir 31 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2534(3))
  10:51
 • Konsulinio statuto Nr. I-886 25 ir 42 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-920(3))
  10:47
 • Asmens tapatybės kortelės įstatymo Nr. IX-577 2, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-919(3))
  10:46
 • Konsulinio mokesčio įstatymo Nr. I-509 3, 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2320(2))
  10:42
 • Konsulinio statuto Nr. I-886 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 25(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2319(3))
  10:40
 • Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2318(2))
  10:39
 • Asmens tapatybės kortelės ir paso ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2317(3))
  10:36
 • Asmens tapatybės kortelės ir paso ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2317(3))
  10:31
 • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2609(2))
  10:29
 • Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2650)
  10:28
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Daivos Raudonienės skyrimo Lietuvos Respublikos Seimo kanclere´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2658)
  10:25
 • Baudžiamojo kodekso 226 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2592)
  17:17
 • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2609(2))
  16:47
 • Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2650)
  16:37
 • Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2650)
  16:27
 • Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2650)
  16:24
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. XII-33 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijos sudarymo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2652)
  16:08
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. XII-33 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijos sudarymo´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2652)
  16:06
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 257(1), 260, 272, 288, 292, 294, 299, 302, 302(5), 302(8), 306, 308, 309, 312, 313, 314 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 257(2) straipsniu įstatymo Nr. XII-601 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2653)
  15:50
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 257(1), 260, 272, 288, 292, 294, 299, 302, 302(5), 302(8), 306, 308, 309, 312, 313, 314 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 257(2) straipsniu įstatymo Nr. XII-601 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2653)
  15:48
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 257(1), 260, 272, 288, 292, 294, 299, 302, 302(5), 302(8), 306, 308, 309, 312, 313, 314 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 257(2) straipsniu įstatymo Nr. XII-601 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2653)
  15:47
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 257(1), 260, 272, 288, 292, 294, 299, 302, 302(5), 302(8), 306, 308, 309, 312, 313, 314 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 257(2) straipsniu įstatymo Nr. XII-601 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2653)
  15:46
 • Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1802(2))
  15:39
 • Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 40, 42, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25(1) straipsniu įstatymo Nr. XII-967 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2503(2))
  15:33
 • Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 15, 20, 40, 43, 44, 46, 153 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo šešioliktuoju(1) skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1921(2))
  15:32
 • Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2508)
  15:24
 • Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2454)
  15:15
 • Transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-362)
  15:14
 • Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 1, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1685(2))
  15:12
 • Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 1, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1685(2))
  15:10
 • Seimo NUTARIMO �Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijai atlikti parlamentinį tyrimą dėl energetikos sektoriuje veikiančių asmenų finansinės komercinės veiklos 2009-2014 metais´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2632)
  13:34
 • Seimo NUTARIMO �Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijai atlikti parlamentinį tyrimą dėl energetikos sektoriuje veikiančių asmenų finansinės komercinės veiklos 2009-2014 metais´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2632)
  13:20
 • Seimo NUTARIMO �Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijai atlikti parlamentinį tyrimą dėl energetikos sektoriuje veikiančių asmenų finansinės komercinės veiklos 2009-2014 metais´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2632)
  13:19
 • Seimo NUTARIMO �Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijai atlikti parlamentinį tyrimą dėl energetikos sektoriuje veikiančių asmenų finansinės komercinės veiklos 2009-2014 metais´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2632)
  13:15
 • Seimo NUTARIMO �Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijai atlikti parlamentinį tyrimą dėl energetikos sektoriuje veikiančių asmenų finansinės komercinės veiklos 2009-2014 metais´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2632)
  13:11
 • Seimo NUTARIMO �Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijai atlikti parlamentinį tyrimą dėl energetikos sektoriuje veikiančių asmenų finansinės komercinės veiklos 2009-2014 metais´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2632)
  13:05
 • Seimo NUTARIMO �Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijai atlikti parlamentinį tyrimą dėl energetikos sektoriuje veikiančių asmenų finansinės komercinės veiklos 2009-2014 metais´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2632)
  13:05
 • Seimo NUTARIMO �Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijai atlikti parlamentinį tyrimą dėl energetikos sektoriuje veikiančių asmenų finansinės komercinės veiklos 2009-2014 metais´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2632)
  13:00
 • Seimo NUTARIMO �Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijai atlikti parlamentinį tyrimą dėl energetikos sektoriuje veikiančių asmenų finansinės komercinės veiklos 2009-2014 metais´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2632)
  12:59
 • Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 1, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1685(2))
  12:48
 • Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 1, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1685(2))
  12:45
 • Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 3, 17 ir 34 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2580(2))
  12:39
 • Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo  Nr. IX-751 96 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2563(2))
  12:37
 • Seimo REZOLIUCIJOS �Dėl Lietuvos pieno sektoriaus ateities´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2577)
  12:27
 • Seimo NUTARIMO �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XII-1100 �Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos´ pakeitimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2649)
  12:17
 • Farmacijos įstatymo Nr. X-709 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 35(1), 36, 40, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55(1), 56, 56(1), 56(2), 57, 59(1), 61, 62, 64, 66, 67, 68(1), 69, 70, 73, 74 straipsnių ir penkioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2307(2))
  12:14
 • Farmacijos įstatymo Nr. X-709 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 35(1), 36, 40, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55(1), 56, 56(1), 56(2), 57, 59(1), 61, 62, 64, 66, 67, 68(1), 69, 70, 73, 74 straipsnių ir penkioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2307(2))
  12:11
 • Farmacijos įstatymo Nr. X-709 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 35(1), 36, 40, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55(1), 56, 56(1), 56(2), 57, 59(1), 61, 62, 64, 66, 67, 68(1), 69, 70, 73, 74 straipsnių ir penkioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2307(2))
  12:09
 • Farmacijos įstatymo Nr. X-709 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 35(1), 36, 40, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55(1), 56, 56(1), 56(2), 57, 59(1), 61, 62, 64, 66, 67, 68(1), 69, 70, 73, 74 straipsnių ir penkioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2307(2))
  12:07
 • Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS(dėl Durbės mūšio dienos) (Nr. XIIP-2243)
  11:21
 • Valstybės tarnybos įstatymo 8, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. X-1689 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2603(2))
  11:18
 • Teismų įstatymo 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 47, 51, 55(1), 57, 61, 63, 64, 69(1), 81 straipsnių, IX skyriaus pavadinimo, 83, 84, 85, 86, 90, 98, 101, 103 straipsnių, XII skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo, 106, 107, 108, 119, 120, 122, 124, 127, 128, 129 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 89, 109, 110, 111, 112, 125 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo 53(1), 53(2) straipsniais ir IX skyriaus trečiuoju skirsniu įstatymo Nr. X-1685 46 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2602(2))
  11:16
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 238 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 213(6) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2370(2))
  11:14
 • ĮSTATYMO �Dėl Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Maltos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutarties ratifikavimo´ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2559(2))
  11:10
 • Produktų saugos įstatymo Nr. VIII-1206 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2626(2))
  11:07
 • Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(1) skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2230(2))
  11:06
 • Produktų saugos įstatymo Nr. VIII-1203 2 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2229(2))
  11:03
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 47 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1633(2))
  11:01
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 48 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1051(2))
  11:00
 • Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 47 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1050(2))
  10:59
 • Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Nr. VIII-505 "Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. XIP-4702(2))
  10:58
 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo Nr. VIII-238 preambulės ir 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4700(3))
  10:56
 • Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo Nr. VIII-792 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1759(4))
  10:55
 • Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 2, 5, 6, 8, 12(1), 13, 15, 18 ir 20 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2419(2))
  10:53
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1442(2))
  10:52
 • Baudžiamojo kodekso 190 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1441(2))
  10:50
 • Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2192(2))
  10:49
 • Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo Nr. IX-1597 9 straipsnio ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2191(2))
  10:48
 • Finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 2, 38 ir 38(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2190(2))
  10:46
 • Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo Nr. IX-2387 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIIP-2189(2))
  10:45
 • Draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-2277 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2188(2))
  10:43

Įsidėkite valdiklį į savo svetainę!

Pasirinkite norimą balsavimą

Nustatykite valdiklio išvaizdą

Įterpkite sugeneruotą kodą į savo tinklalapį

Tinklaraštininkams / Žurnalistams

Testas

Atlik testą, sudarytą iš svarbiausių 2008-2012 m. Seime vykusių balsavimų, ir sužinok, kurie Seimo nariai ir partijos balsavo taip, kaip balsuotum tu.

Pradėti testą